Julbrev & Nyårshälsning till Kiruna kommuns politiker – vad förenar oss Kirunabor?

Kiruna Naturskyddsförening, Kiruna fältbiologer och Fridays For Future Kiruna uppmanar Kirunas kommunpolitiker att ta fram en färdplan för att Kiruna skall bli koldioxidneutrala till år 2030. Detta gör vi i ett öppet brev som kan läsas i sin helhet nedan.

Brevet är framtaget som ett led i en mer ambitiös klimatsatsning från de lokala föreningarna. Några av oss som skrivit det har bland annat deltagit i en kurs för klimatinspiratörer ledd av Klimataktion Norrbotten.

 

Öppet brev till ledamöter i Kiruna Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2020-12-15

Julbrev & Nyårshälsning till Kiruna kommuns politiker – Vad förenar oss Kirunabor?
Kiruna kommun måste bidra med sin del för att nå Parisavtalets mål med max 1,5 graders genomsnittlig uppvärmning av planeten. Trots att det kan kräva stora insatser.
Det är värt att nämna att vi här uppe i Arktis redan passerat 2 grader och uppvärmningen sker dubbelt till tre gånger så snabbt som genomsnittet för planeten.
Kirunas politiker måste våga ta de stora och modiga besluten som sätter klimatkrisen högst upp på agendan. Det här är inte partipolitik, det är en kris vi är mitt uppe i. Samarbeta. Alternativet är otänkbart.

Vi är övertygade om att det finns ett gemensamt intresse bland oss Kirunabor och politiker oavsett partipolitisk färg, nämligen kärleken till vår fantastiska natur här uppe i norr.
Kalla vita vintrar, vårvintrar, skogar och fjäll. Möjligheten att ta skidor, skoter, hundspann, sparken och ge sig ut! Sommartid och höst vandra uppe på kalfjället eller i skogen och njuta av vyerna, ta ett dopp i en ren och klar iskall fjällsjö och fiska röding, plocka bär och bara vara ute. En fjällvärld rik på biologisk mångfald som vi värnar om oavsett om det gäller fritid, rennäring, företagande eller kulturarv.
Kring detta bör vi gemensamt kunna enas och gå vidare i klimatomställningen.
Att se vad vi har och vad vi riskerar förlora, vad vi vill bevara till kommande generationer.

Tillsammans ska vi ge kommunens tjänstemän bästa förutsättningarna att klara detta uppdrag.
Fatta beslut och agera efter vad den samlade forskningen säger.
Man måste också noggrant följa upp resultaten och vara beredd att ompröva sina beslut och ändra strategier i takt med att nya vetenskapliga rapporter slås fast från tex. UNEP (United Nations Environment Programme – Förenta nationernas miljöprogram).

UNEP senaste rapport från 9 december 2020 är ingen munter läsning, vi rusar mot över 3 graders uppvärmning av planeten till år 2100 om vi fortsätter att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i samma takt som nu.

Den 12 december 2020 var det fem år sedan Parisavtalet om klimatet antogs.
Samma dag uppmanar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres:
” – Kan någon ännu förneka att vi står inför ett dramatiskt nödläge? Jag uppmanar alla världens ledare att utlysa ett klimatnödläge i sina länder tills klimatneutralitet har nåtts.”
Det om något bör inskärpa allvaret i klimatkrisen och den tidsbrist som råder. 

Betänk detta:
Tre grader kanske inte låter så mycket om man tänker i termer av väder, som varierar väldigt mycket.
Men ett tre grader kallare klimat än idag svarar mot förra istiden, det sätter saken i lite perspektiv. En tre grader varmare värld är lika långt från normalt som en istid.
Under de senaste 10.000 åren har medeltemperaturen på planeten som mest varierat +/-1 grad. Det är tack vare den stabiliteten vår mänskliga civilisation kunnat utvecklas. Idag har medeltemperaturen ökat med 1,2 grader sedan förindustriell tid.
Vår planet har inte överstigit 2 grader varmare klimat på de senaste 3 miljoner åren.
Ett 3-4 grader varmare klimat har planeten inte haft sedan Pliocen epoken, den geologiska epok som vår planet trädde in i för 10 miljoner år sedan.

I Parisavtalet åtar sig alltså alla länder att sträva efter att begränsa den global uppvärmningen till max 1,5 grader, men det länderna hittills har lovat att göra när det gäller klimatpolitiken är helt otillräckligt.
Med nuvarande klimatlöften så kommer världen snarare att bli över 3 grader varmare i medeltemperatur om bara 80 år.
3 till 4 graders uppvärmning skulle innebära en värld så förändrad från dagens verklighet att det skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen.
Betänk att 2100 är ingen avlägsen framtid, det är om 80 år, och att vi redan nu är mitt i klimatkrisen och dess effekter redan är påtagliga, problematiska och i många fall förödande för människor, djur & natur.
Redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer konsekvenserna att vara stora.
Detta är en gräns vi inte får överskrida.

Det finns två mycket viktiga saker att klargöra här.
Det ena är att om vi ska ha en chans att klara Parisavtalets 1,5 grader och stabilisera planetens klimat räknas alla utsläpp. Individens, lokalsamhällets, företagens, länders & världens utsläpp.
Utsläppskurvan måste brant vända nedåt, 2020 var året då det senast skulle ske men det har inte hänt – låt oss gemensamt se till att 2021 levererar goda resultat!
Vi ser nu också att näringslivet med tex. LKAB i spetsen har förstått att det är absolut nödvändigt att med positiv framåtanda och storsatsning på klimatomställningen gå framåt.
Ser man inte affärsmöjligheterna kommer man ohjälpligt på efterkälken. Vi är övertygade om att Kirunaborna och Kirunas politiker ser möjligheterna i klimatomställningen för näringslivet och företagandet här uppe i norr. Vi ska tillsammans med LKAB och andra aktörer bygga framtidsstaden i norr i en vision värdig Hjalmar Lundbohm, med blicken inställd på framtiden.

Den andra aspekten är att den mycket viktiga psykologiska.
Det är en oerhört stor skillnad att växa upp i ett samhälle som gör allt det kan och visar detta i handling, ställt mot att växa upp i ett samhälle där man redan gett upp eller är passiv i klimatkrisen.
Därför vill vi också påminna om Barnkonventionen som är svensk lag sedan 1 januari 2020.
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Det minsta vi kan göra för våra unga, barn och barnbarn är att göra allt vi kan!

Vi uppmanar därför Kirunas politiker att besluta att en färdplan tas fram som tryggt för Kiruna kommun till koldioxidneutralitet till år 2030.

Med hopp om ett Gott Nytt 2021

Med vänliga hälsningar:
Camilla Inghe och Hans Ollander – Fridays For Future Kiruna
Hans Nilsson – ordförande i Naturskyddsföreningen Kiruna
Isac Carlsson och Mollie Lannebo – Kiruna Fältbiologer

Källor:
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/konsekvenser-global-uppvarmning
https://unicef.se/barnkonventionen
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/12/12/fns-generalsekreterare-antonio-guterres-utlys-klimatnodlage
Johan Rockström föreläsning ”Jordens framtid i Antropocen”: https://youtu.be/6no6Oa3l4FU

Did you like this? Share it:
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*