Julbrev & Nyårshälsning till Kiruna kommuns politiker – vad förenar oss Kirunabor?

Kiruna Naturskyddsförening, Kiruna fältbiologer och Fridays For Future Kiruna uppmanar Kirunas kommunpolitiker att ta fram en färdplan för att Kiruna skall bli koldioxidneutrala till år 2030. Detta gör vi i ett öppet brev som kan läsas i sin helhet nedan.

Brevet är framtaget som ett led i en mer ambitiös klimatsatsning från de lokala föreningarna. Några av oss som skrivit det har bland annat deltagit i en kurs för klimatinspiratörer ledd av Klimataktion Norrbotten.

 

Öppet brev till ledamöter i Kiruna Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2020-12-15

Julbrev & Nyårshälsning till Kiruna kommuns politiker – Vad förenar oss Kirunabor?
Kiruna kommun måste bidra med sin del för att nå Parisavtalets mål med max 1,5 graders genomsnittlig uppvärmning av planeten. Trots att det kan kräva stora insatser.
Det är värt att nämna att vi här uppe i Arktis redan passerat 2 grader och uppvärmningen sker dubbelt till tre gånger så snabbt som genomsnittet för planeten.
Kirunas politiker måste våga ta de stora och modiga besluten som sätter klimatkrisen högst upp på agendan. Det här är inte partipolitik, det är en kris vi är mitt uppe i. Samarbeta. Alternativet är otänkbart.

Vi är övertygade om att det finns ett gemensamt intresse bland oss Kirunabor och politiker oavsett partipolitisk färg, nämligen kärleken till vår fantastiska natur här uppe i norr.
Kalla vita vintrar, vårvintrar, skogar och fjäll. Möjligheten att ta skidor, skoter, hundspann, sparken och ge sig ut! Sommartid och höst vandra uppe på kalfjället eller i skogen och njuta av vyerna, ta ett dopp i en ren och klar iskall fjällsjö och fiska röding, plocka bär och bara vara ute. En fjällvärld rik på biologisk mångfald som vi värnar om oavsett om det gäller fritid, rennäring, företagande eller kulturarv.
Kring detta bör vi gemensamt kunna enas och gå vidare i klimatomställningen.
Att se vad vi har och vad vi riskerar förlora, vad vi vill bevara till kommande generationer.

Tillsammans ska vi ge kommunens tjänstemän bästa förutsättningarna att klara detta uppdrag.
Fatta beslut och agera efter vad den samlade forskningen säger.
Man måste också noggrant följa upp resultaten och vara beredd att ompröva sina beslut och ändra strategier i takt med att nya vetenskapliga rapporter slås fast från tex. UNEP (United Nations Environment Programme – Förenta nationernas miljöprogram).

UNEP senaste rapport från 9 december 2020 är ingen munter läsning, vi rusar mot över 3 graders uppvärmning av planeten till år 2100 om vi fortsätter att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i samma takt som nu.

Den 12 december 2020 var det fem år sedan Parisavtalet om klimatet antogs.
Samma dag uppmanar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres:
” – Kan någon ännu förneka att vi står inför ett dramatiskt nödläge? Jag uppmanar alla världens ledare att utlysa ett klimatnödläge i sina länder tills klimatneutralitet har nåtts.”
Det om något bör inskärpa allvaret i klimatkrisen och den tidsbrist som råder. 

Betänk detta:
Tre grader kanske inte låter så mycket om man tänker i termer av väder, som varierar väldigt mycket.
Men ett tre grader kallare klimat än idag svarar mot förra istiden, det sätter saken i lite perspektiv. En tre grader varmare värld är lika långt från normalt som en istid.
Under de senaste 10.000 åren har medeltemperaturen på planeten som mest varierat +/-1 grad. Det är tack vare den stabiliteten vår mänskliga civilisation kunnat utvecklas. Idag har medeltemperaturen ökat med 1,2 grader sedan förindustriell tid.
Vår planet har inte överstigit 2 grader varmare klimat på de senaste 3 miljoner åren.
Ett 3-4 grader varmare klimat har planeten inte haft sedan Pliocen epoken, den geologiska epok som vår planet trädde in i för 10 miljoner år sedan.

I Parisavtalet åtar sig alltså alla länder att sträva efter att begränsa den global uppvärmningen till max 1,5 grader, men det länderna hittills har lovat att göra när det gäller klimatpolitiken är helt otillräckligt.
Med nuvarande klimatlöften så kommer världen snarare att bli över 3 grader varmare i medeltemperatur om bara 80 år.
3 till 4 graders uppvärmning skulle innebära en värld så förändrad från dagens verklighet att det skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen.
Betänk att 2100 är ingen avlägsen framtid, det är om 80 år, och att vi redan nu är mitt i klimatkrisen och dess effekter redan är påtagliga, problematiska och i många fall förödande för människor, djur & natur.
Redan vid 1,5 graders uppvärmning kommer konsekvenserna att vara stora.
Detta är en gräns vi inte får överskrida.

Det finns två mycket viktiga saker att klargöra här.
Det ena är att om vi ska ha en chans att klara Parisavtalets 1,5 grader och stabilisera planetens klimat räknas alla utsläpp. Individens, lokalsamhällets, företagens, länders & världens utsläpp.
Utsläppskurvan måste brant vända nedåt, 2020 var året då det senast skulle ske men det har inte hänt – låt oss gemensamt se till att 2021 levererar goda resultat!
Vi ser nu också att näringslivet med tex. LKAB i spetsen har förstått att det är absolut nödvändigt att med positiv framåtanda och storsatsning på klimatomställningen gå framåt.
Ser man inte affärsmöjligheterna kommer man ohjälpligt på efterkälken. Vi är övertygade om att Kirunaborna och Kirunas politiker ser möjligheterna i klimatomställningen för näringslivet och företagandet här uppe i norr. Vi ska tillsammans med LKAB och andra aktörer bygga framtidsstaden i norr i en vision värdig Hjalmar Lundbohm, med blicken inställd på framtiden.

Den andra aspekten är att den mycket viktiga psykologiska.
Det är en oerhört stor skillnad att växa upp i ett samhälle som gör allt det kan och visar detta i handling, ställt mot att växa upp i ett samhälle där man redan gett upp eller är passiv i klimatkrisen.
Därför vill vi också påminna om Barnkonventionen som är svensk lag sedan 1 januari 2020.
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Det minsta vi kan göra för våra unga, barn och barnbarn är att göra allt vi kan!

Vi uppmanar därför Kirunas politiker att besluta att en färdplan tas fram som tryggt för Kiruna kommun till koldioxidneutralitet till år 2030.

Med hopp om ett Gott Nytt 2021

Med vänliga hälsningar:
Camilla Inghe och Hans Ollander – Fridays For Future Kiruna
Hans Nilsson – ordförande i Naturskyddsföreningen Kiruna
Isac Carlsson och Mollie Lannebo – Kiruna Fältbiologer

Källor:
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/konsekvenser-global-uppvarmning
https://unicef.se/barnkonventionen
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/12/12/fns-generalsekreterare-antonio-guterres-utlys-klimatnodlage
Johan Rockström föreläsning ”Jordens framtid i Antropocen”: https://youtu.be/6no6Oa3l4FU

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till årsmöte 2020


Uijatieva – en av Kiruna kommuns platser med höga naturvärden. Foto Urpo Taskinen.

Årsmöte för Naturskyddsföreningen i Kiruna kommer att hållas i aulan på Malmfältens folkhögskola i Kiruna torsdagen den 19 november 2020 kl. 18.30.

Detta årsmöte sker nu drygt ett halvt år senare än stadgat pga den pågående pandemin.
Ordinarie årsmötesärenden kommer att tas upp.
Länsförbundets verksamhetsledare Johanna Nilsson medverkar och berättar om senaste nytt om vad som är på gång i Norrbotten.

Lokalen på folkhögskolan rymmer ca 150 personer vilket innebär att vi kan hålla bra avstånd mellan mötesdeltagarna med tanke på corona-risken. Tänk på att inte komma fysiskt på mötet om du känner att du är snuvig, hostig eller febrig eller om någon i din familj har symptom.

Om du inte har möjlighet att delta på det fysiska mötet så kan du
Via länken här nedan komma till en sida för instruktioner hur du loggar in digitalt med din webbläsare.
https://kiruna.snf.se/logga-pa-arsmotet-naturskyddsforeningen-kiruna/
OBS! Instruktionerna på sidan kan komma att ändras så logga in där strax före mötet.

Pga av det förvärrade läget med COVID-19 (coronaviruset) och de nya regionala restriktioner som Folkhälsomyndigheten har föreskrivit för Norrbottens län har styrelsen beslutat genomföra årsmötet helt digitalt.
Det har tidigare genomförts i andra Naturskyddsförenings-kretsar i Norrbotten och fungerat bra. För att alla medlemmar i Naturskyddsföreningen i Kiruna så långt som möjligt ska kunna erbjudas att delta på årsmötet kommer följande att gälla:
1. Kallelse till årsmötet har skett i Kiruna annonsblad onsdagen den 4 november 2020.
2. Via länken ovan [https://kiruna.snf.se/logga-pa-arsmotet-naturskyddsforeningen-kiruna/] kommer du till instruktioner för hur du loggar in till mötet.
3. Du som är medlem och eventuellt inte har tillgång till digitala möjligheter (vilket troligen innebär att du inte heller kan läsa det här) kommer att få antingen e-post till den e-postadress som finns angiven i medlemsregistret eller om ingen e-post finns i din familj ett brev med posten med instruktioner.
4. Om du saknar möjligheter att delta digitalt kan du ta kontakt med Hans Nilsson (hansn.kiruna@gmail.com 070-298 02 87)

Alla välkomna!
Vi kommer att bjuda på gott fika till er som kommer på plats!

/Styrelsen

Dokument för årsmötet:
• Föredragningslista årsmötet med förslag på styrelse och beslut
Verksamhetsberättelse 2019

Did you like this? Share it:
Publicerat i Föreningen | Lämna en kommentar

Föreläsning 13 februari kl. 19 Folkhögskolans aula

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nationaldagsinventeringen 2019

Den 6 juni 2019 ordnade Naturskyddsföreningen i Kiruna sin sedvanliga utflykt till en gammelskog i kommunen för att på det sättet hylla nationaldagen. Denna gång begav vi oss till Kiskamaavaara som ligger efter vägen mot Esrange. Berget vi besökte har varit på gång att bli naturreservat, men på grund av gruvintressen så har denna reservatsbildning tyvärr pausats.

Oftast har vi varit några få deltagare vid den årliga utflykten som pågått sen 2015, men nu var vi ett tiotal personer vilket var ett rekord. Många deltagare var från Naturguide utbildningen i Kiruna. Vi hade tur med vädret och det var varmt och myggfritt som det brukar vara denna årstid. Tack vare värmen kunde vi få se orkidén norna i full blom i ett område på vägen till berget. I berget Kiskamaavaara vandrade vi omkring i den urskogsartade barrblandskogen och där hittade vi nästan direkt flera arter som bara finns i riktigt gamla orörda skogar. Till exempel så hittade vi tajgaskinn som är klassad som sårbar (VU) och gränsticka som är klassade som nära hotade (NT) i SLUs senaste rödlistade arter. Även några andra arter som harticka (NT), ullticka (NT), knottrig blåslav (NT) och granticka (NT) hittade vi också vid denna korta promenad på en del av södra sidan av berget. Efter den härliga vandringen så åt vi medhavd lunch och njöt i solskenet.

Vid pennan / Robert Flygare

Kiskamaavaara gammelskog där vi tillbringade denna nationaldag.

Vi tittar på orkidén norna

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nationaldagsinventering

Vi besöker en gammelskog och ser vad vi hittar för intressant. 9:00 möts vi vid Finngatan 4 för samåkning. Sprid gärna vidare. Området ej bestämt än. Frågor  till per-erik.mukka@naturskyddsforeningen.se eller 0703316123

Per-erik mukka Naturskyddsföreningen

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse – årsmöte tisdag 26 mars 2019

Årsmötet hålls i lokalen på Finngatan 4, Amatörforskarföreningens hus. Tid: tisdag 26 mars 2019, kl 18:00 Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och eventuell bildvisning.

Fika! Alla välkomna!

Styrelsen genom Per-Erik Mukka

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utflykt till Tårgranen

Söndag den 30 september skall vi ta en promenad till tårgranen vid aptassjöarna. Ca 12 km tur och retur lättgånget där mesta delen är efter en stig. Tag med lunch. Möts 9:00 vid lokalen på Finngatan. Heldagstur.

Samling vid Finngatan 4, Amatörforskarföreningens hus

Per-Erik Mukka

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nationaldagsinventering 6 juni 2018

Vi hedrar Sveriges nationaldag den 6 juni med att besöka gamla skogar som vi tror har höga naturvärden. Där tittar vi om det kan finnas naturvårdsarter som indikerar skyddsvärda gammelskogar. Det är bra om man har kunskaper om en del arter, att man har en GPS, kamera och anteckningsblock och är van att vistas i skogen.

Samling vid Finngatan 4, Amatörforskarföreningens hus. klockan 09:00.

Medtag lunch så du har för hela dagen. Grilla går inte för det är eldningsförbud i skogarna så anpassa lunchen efter det. Samåkning sker så långt det är möjligt men dagen kan bli lång så om du behöver åka hem tidigare ta egen bil. Var vi åka ska är inte bestämt än.

Per-Erik Mukka

per-erik.mukka@naturskyddsforeningen.se

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse – årsmöte onsdag 14 mars 2018

Årsmötet hålls i lokalen på Finngatan 4, Amatörforskarföreningens hus. Tid: onsdag 14 mars 2018, kl 18:00 Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och bildvisning.

Fika! Alla välkomna!

Styrelsen genom Per-Erik Mukka

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse – årsmöte torsdag 16 mars 2017

Årsmötet hålls i lokalen på Finngatan 4, Amatörforskarföreningens hus. Tid: Torsdag 16 mars 2017, kl 18:00 Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar och bildvisning.

Fika! Alla välkomna!

Styrelsen genom Per-Erik Mukka

Did you like this? Share it:
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar